Vijesti

OBAVIJEST POTROŠAČIMA

JP “Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orašje je, prema Odluci Gradskog vijeća Orašje broj:01-02-1539/23 od 28.09.2023.g. izvršilo je usklađivanje cijena vode i odvodnje. Cijene su važeće od 01.10.2023.g. Tijekom primjene novih cijena u samom softweru došlo je do greške kod obračuna vodnih naknada (naknada koja se uplaćuje Agenciji za vode i nije prihod Vodovoda). Vodna naknada u obračunu treba da iznosi 0,01KM po m3 vode, dok je softwerom na računima za 10-ti mjesec 0,05KM po m3 vode. Navedena pogreška je ispravljena,…

Read More

Obavijest potroščima

„JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje će u narednih deset dana počev od 10.05.2022.g. vršiti ispiranje vodovodne mreže. Ispiranja će se vršiti u noćnim satima, a isto je predradnja puštanja u sustav vodosnabdijevanja tvornice pitke vode. Molimo cijenjene potrošače da imaju razumijevanja.“

Read More

Obavijest potroščima

Obavještavamo korisnike vode iz gradskog vodovoda da će doći do obustave vode dana 27.04.2022.g. (srijeda) u vremenu od 05 sati do 10 sati. Navedena obustava je iz razloga uvođenja tvornice pitke vode u postojeći vodotoranj i sustav snabdijevanja vodom. Molimo cijenjene potrošače za razumijevanje.

Read More
Kontakt telefoni

Uprava poduzeća, Direktor Vidan Vidović mag.ing.građ.
031-710-240

Tehnička služba, rukovoditelj Katica Martinović mag.ing.građ.
031-712-178

Računovodstveno-financijska služba, rukovoditelj Jasminka Hećimović,univ.bacc.oec
031-710-241

Služba općih poslova, rukovoditelj Edina Mehmedalić, pravnik
031-710-242

Kontakt e-mail: info@vodovod-orasje.ba