Materijale za tender mozete preuzeti na slijedećem linku:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVA ROBE – KANALIZACIJSKI MATERIJAL