Cijenjeni potrošači, dana 29.05.2018.g. JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje vršiti će ispiranje mreže na području MZ Orašje, te se mole isti za razumijevanje! JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje