Nadzemni radovi na izgradnji novog prečišćivača vode u Kostrču teku predviđenom dinamikom.