U ime JP «Vodovod i odvodnja» d.o.o. Orašje ( «ugovorni organ« ) pozivam Vas da dostavite ponudu u okviru konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Postupak javne nabavke obavit će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i podzakonskim aktima koji su donijeti sukladno Zakonu i ovom tenderskom dokumentacijom.

Materijale za tender mozete preuzeti na slijedećim linkovima:

KZ vodomaterijal 2019
Plan nabava