Vodocrpilište Kostrč

Vodozahvat smješten u MZ Kostrč i izgrađen je 1998.g. Investitor izgradnje je bio USAID, te je tom prilikom urađen jedan bunar (B1), vodotoranj, te objekt u kom su smješteni: radni prostor, uređaj za dezinficiranje vode, laboratoj za svakodnevnu analizu vode, kao i skladišni prostor.

Tijekom 2017.g. izgrađen je i uvezan u sustav još jedan bunar (B2).

Maksimalna izdašnost bunara je 75 l/sec.

Na vodocrpilištu Kostrč osigurano je 24-satno dežurstvo.

Kontakt telefoni

Uprava poduzeća, Direktor Vidan Vidović mag.ing.građ.
031-710-240

Tehnička služba, rukovoditelj Katica Martinović mag.ing.građ.
031-712-178

Računovodstveno-financijska služba, rukovoditelj Jasminka Hećimović,univ.bacc.oec
031-710-241

Služba općih poslova, rukovoditelj Edina Mehmedalić, pravnik
031-710-242

Kontakt e-mail: info@vodovod-orasje.ba