Crpna stanica „Grad“

Prvotni kanalizacioni sustav u Orašju dizajniran je kao kombinirani sustav i izgrađen 1984. godine. Glavni kolektor 1 se izlijeva u rijeku Savu i lociran je u krov obramenog napisa. Temeljna funkcija crne stanice je prebacivanje otpadne-fekalne i oborinske vode kod visokog vodostaja rijeke Save.  Vrata na kolektoru na zaštitnom nasipu se  zatvaraju i otpadna voda se preko tri arhimedejska puža prebacuje u rijeku.

Kapacitet Crpne stanice je 1,7 m3/s.

Objekat, kao i postorjenja su temeljito obnovljena tijekom 2015.g.od strane UNDP-a.

Kontakt telefoni

Uprava poduzeća, Direktor Vidan Vidović mag.ing.građ.
031-710-240

Tehnička služba, rukovoditelj Katica Martinović mag.ing.građ.
031-712-178

Računovodstveno-financijska služba, rukovoditelj Jasminka Hećimović,univ.bacc.oec
031-710-241

Služba općih poslova, rukovoditelj Edina Mehmedalić, pravnik
031-710-242

Kontakt e-mail: info@vodovod-orasje.ba