Upravna zgrada Orašje

Izgrađena 2003.g. na lokaciji starog objekta Vodovoda.

U istoj su smješteni uredi administracije, tehničkog odjela, kao i blagajne za naplatu utroška vode.

Kontakt telefoni

Uprava poduzeća, Direktor Vidan Vidović mag.ing.građ.
031-710-240

Tehnička služba, rukovoditelj Katica Martinović mag.ing.građ.
031-712-178

Računovodstveno-financijska služba, rukovoditelj Jasminka Hećimović,univ.bacc.oec
031-710-241

Služba općih poslova, rukovoditelj Edina Mehmedalić, pravnik
031-710-242

Kontakt e-mail: info@vodovod-orasje.ba