Vodocrpilište Kostrč

Vodozahvat smješten u MZ Kostrč i izgrađen je 1998.g. Investitor izgradnje je bio USAID, te je tom prilikom urađen jedan bunar (B1), vodotoranj, te objekt u kom su smješteni: radni prostor, uređaj za dezinficiranje vode, laboratoj za svakodnevnu analizu vode, kao i skladišni prostor.

Tijekom 2017.g. izgrađen je i uvezan u sustav još jedan bunar (B2).

Maksimalna izdašnost bunara je 75 l/sec.

Na vodocrpilištu Kostrč osigurano je 24-satno dežurstvo.

 

KRATKI OPIS PROCESA PRERADE VODE U TVORNICI

Sirovu vodu u tvornicu crpimo pomoću bunarskih crpki instalirane snage 63 Kw, a crpke se u bunaru nalaze na dubini od 50 m. Sirova voda odlazi u aeracijski stup/kolonu gdje se upuhuje zrak pomoću ventilatora. Upuhivanjem zraka u aeracijskom stupu postiže se maximalno zasićenje vode kisikom pri čemu željezo i mangan oksidiraju u njihovu nerastopljivu formu koja se može odvojiti od tretirane vode na pješčanim fikterima. Aerirana voda sakuplja se u spremniku za aeriranu vodu odakle se pumpa na pješčane filtere. Filteri su dizajnirani za uklanjanje željeza i mangana s demanganizacijom i deferizacijom kroz pijesak. Mediji za filtriranje su kvarcni pijesak, apsorpcija mangana i potporni sloj šljunka. Pored aeracije i filtracije vrši se još dodatna dezinfekcija vode sa ClO2. Trenutno doziramo 0,3 mg/l ClO2. Tako prerađena vode odlazi u bazene čiste vode a zatim pomoću crpki nominalnog kapaciteta 50 l/s voda se pumpa u vodotoranj i odlazi u mrežu. Imamo 2 spremnika čiste vode kapaciteta 200 m3. Također vršimo svakodnevno ispiranje filtera sa vodom i zrakom a voda od ispiranja filtera odlazi u sedimentacijski bazen koji se nalazi iza postrojenja. Talog/mulj koji se stvara u sedimentacijskom bazenu uklanjamo pomoću uređaja za dehidraciju mulja.

Kontakt telefoni

Uprava poduzeća, Direktor Vidan Vidović mag.ing.građ.
031-710-240

Tehnička služba, rukovoditelj Katica Martinović mag.ing.građ.
031-712-178

Računovodstveno-financijska služba, rukovoditelj Jasminka Hećimović,univ.bacc.oec
031-710-241

Služba općih poslova, rukovoditelj Edina Mehmedalić, pravnik
031-710-242

Kontakt e-mail: info@vodovod-orasje.ba