JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje objavljuju OBAVIJEST za prodaju osnovnih sredstava u vlasništvu JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

I.
Javnom dražbom za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije izlažu se slijedeća osnovna sredstva te utvrđuje njihova početna cijena:

a.) radno vozilo vozilo, Traktor, marke „Torpedo“ god. proizvodnje 1985., neregistriran – početna cijena = 3.500,00KM
b.) priključno vozilo marke „Majevica“,  god. proizvodnje 2007., neregistriran – početna cijena = 1.000,00KM

c.) priključno vozilo marke „Čelik“, god. proizvodnje 2004., neregistriran – početna cijena = 2.000,00KM

II.
Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe, koje do početka nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
Nadmetanje će se vršiti povećavanjem cijene isključivo u koraku od 100,00KM

III.
Jamčevina se može uplatiti u gotovini na blagajni poduzeća ili na račun JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje broj:  3381802200804464 UniCreditbank BiH d.d., s naznakom ”Jamčevina za licitaciju – naziv osnovnog sredstva”. Uplata mora biti provedena najkasnije do 05.03.2020.g. Povrat jamčevine uplaćene u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo, vrši se isključivo odmah nakon javne dražbe, a osobe koje su platile virmanom obaviti će se najkasnije u roku 5 dana od dana održavanja licitacije.

IV.
Osnovna sredstva se kupuju po sistemu ”viđeno- kupljeno” te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

V.
Natjecatelju koji izlicitira osnovno sredstvo, jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu.
Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od prihvaćene ponude gubi pravo na povrat uplaćenoga iznosa jamčevine.

VI.
Rok isplate kupovine je tri dana od zaključenja Ugovora i u roku od 5 dana od dana prve javne dražbe izlicitirano i plaćeno vozilo dužan se odvesti iz dvorišta Poduzeća.
U cijenu nisu uključena novčana davanja koja se odnose na prijenos prava vlasništva na kupca, te iste snosi kupac.

VII.
Prva javna licitacija će se održati dana05.03.2020.g. s početkom u 9,00 sati, u sjedištuJP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje, ul. XI br. 14 –  u dvorištu Poduzeća.

VIII.

Dodatne informacije o javnoj licitaciji mogu se dobiti na broj 031-710-242 ( kontakt osoba: Edina Mehmedalić ).
Uz prethodnu najavu, može se izvršiti uvid u osnovna sredstva koja su predmet licitacije, i to u sjedištu ili na JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje, ul. XI br. 14, svakim radnim danom od 9,30 – 14,00 sati.

IX.
JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje,  zadržava pravo da poništi ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično.

X.
Ova obavijest objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Orašje, Stranici  i Oglasnoj ploči JP„Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje.