Pozivamo sve zainteresirane za priključenje na dijelovima novoizgrađene kanalizacijske mreže, u MZ Ugljara i Donja Mahala, da se mogu obratit u JP “Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje, ulica XI br. 14, kako bi dobili sve potrebne detaljne informacije za realiziranje priključka.