Obavještavamo potrošače da će JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje početi sa redovnim kvartalnim očitavanjima vodomjernih brojila od 21.12.2015.g. Molimo potrošače da očiste svoja vodomjerna mjesta kako bismo bili u mogućnosti pristupiti očitavanjima. Ujedno molimo potrošače koji se ne zateknu prilikom dolaska naših djelatnika da očitaju svoja brojila te očitano stanje jave na telefon 712-178 ili 710-241.

Unaprijed se zahvaljujemo!